Facebook

Почетни граждани на Банско

Димитър Самуилов Балев.
Протокол №29  /Дата 22. 12. 2005 г.

 Решение №634

На основание чл.21 ал.1 т.22 от ЗМСМА и във връзка с утвърждаването на гр. Банско като ски-център и откриването на ски сезон 2005 – 2006 г., Общински съвет-Банско удостоява със званието “Почетен гражданин на гр. Банско” Димитър Самуилов Балев.


Петър Баряков
Протокол №39  / Дата 05. 12. 2006 г.

 Решение №865

На основание чл.21 ал.1 т.22 от ЗМСМА и във връзка със приноса на Петър Баряков като технически ръководител за изграждането на инженерната инфраструктура и благоустрояването на гр. Банско, Общински съвет-Банско удостоява посмъртно със званието “Почетен гражданин на гр. Банско” Петър Баряков.

 
Хедвина Дучевска и Йонка Дучевска
Р е ш е н и е   № 195

Общински съвет – Банско удостоява със званието “Почетен гражданин на гр.Банско” за дарителска дейност и заслуги за развитието на Банско и връчва почетния знак на Банско на инж. Хедвина Дучевска .

Общински съвет – Банско удостоява със званието “Почетен гражданин на гр.Банско” за дарителска дейност и заслуги за развитието на Банско и връчва почетния знак на Банско на д-р Йонка Дучевска .


Манфред Диeл

Р е ш е н и е   № 196

 Общински съвет – Банско удостоява със званието “Почетен гражданин на гр.Банско” за дарителска дейност и заслуги за развитието на Банско и връчва почетния знак на Банско на г-н Манфред Диeл.

 

Александър Лазаров Глушков
На основаниечл.21, ал.1, т.22 отЗакона за местното самоуправление и местната администрация и Ïðàâèëíèêà çà ðåäà çà óäîñòîÿâàíå ñúñ çâàíèåòî “Ïî÷åòåí ãðàæäàíèí íà Áàíñêî”, приетсрешение№ 413/98г., Общинскисъвет–Банскоудостоява Александър Лазаров Глушков със званието “Почетенгражданин на Банско”

 

Ирина Никулчина, Чавдар Рахов, Иван Баряков и Ангел Пумпалов

Р Е Ш Е Н И Е   № 505

    Във връзка с участието на Ирина Никулчина, Чавдар Рахов, Иван Баряков и Ангел Пумпалов, жители на община Банско, в Зимните олимпийски игри в Солт Лейк Сити 2002 г. и постигнатите високи успехи, Общински съвет – Банско реши:

1.3.    На основание чл.21,ал.1,т.22 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет удостоява Ирина Костадинова Никулчина със званието “Почетен гражданин на Банско” .

2.    На основание чл.21,ал.1,т.22 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет удостоява със званието “Почетен гражданин на Банско” Чавдар Георгиев Рахов  за цялостната му дейност като треньор и заслуги за развитието на ски-спорта в Банско.

3.    На основание чл.21, ал.1, т.22 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет награждава с Почетен знак на Банско и грамота Иван Георгиев Баряков – състезател по ски-бягане и Ангел Славчов Пумпалов – състезател по ски-алпийски дисциплина.

 

Георги Костадинов Ушев

Протокол №26 / Дата 12. 07. 2005 г.

Решение № 513
След като разгледа предложение с вх. №2/16-05.2005г. от дружество “Дедо Лазко” гр. Банско за признание към неуморния, упорит и дългогодишен труд в образователното дело на Георги Костадинов Ушев и за неговия принос в духовния живот на гр. Банско и във връзка с неговата 90-годишнина, Общински съвет – Банско реши:
1. Удостоява Георги Костадинов Ушев със званието “почетен гражданини на гр. Банско”

 

д-р Емил Димитров Илиев

 Протокол №51/ Дата 25. 09. 2007 г.

Решение №1124
На основание чл.21 ал.1 т.22 от ЗМСМА Общински съвет-Банско удостоява със званието “Почтен гражданин на гр. Банско” д-р Емил Димитров Илиев във връзка с 60 годишнината му, приносът му за развитието на туризма с учредяването на ежегодния Джаз фест в гр. Банско, утвърждаване на гр. Банско като духовен и научен център чрез Летния медицински университет и помощ в годините на прехода в социалната сфера на Община Банско.

 

 Цеко Минев

Протокол №39 /Дата 05. 12. 2006 г.

Решение №864
На основание чл.21 ал.1 т.22 от ЗМСМА и във връзка със значителния принос в развитието на проекта “Ски зона – Банско” и утвърждаване авторитета на гр. Банско като модерен и различен планински курорт със ски зона от европейски тип, Общински съвет-Банско удостоява със званието “Почетен гражданин на гр. Банско” Цеко Минев.

 

 

Христо Стоичков

Р е ш е н и е  № 301

На основание чл.21(1)т.22 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Банско удостоява със званието “Почетен гражданин на гр.Банско” Христо Стоичков .

 

Димитър Тодоров Сугарев

Протокол №29 / Дата 22. 12. 2005 г.

Решение №635
На основание чл.21 ал.1 т.22 от ЗМСМА и във връзка с утвърждаването на гр. Банско като ски-център и откриването на ски сезон 2005 – 2006 г., Общински съвет-Банско удостоява със званието “Почтен гражданин на гр. Банско” Димитър Тодоров Сугарев.Read 9337 times
Баннер

Предстоящие события

No events
You are here

Използваме "бисквитки", за да подобрим уебсайта и опита ви, когато го използвате. Бисквитките, използвани за основната работа на сайта, вече са заредени. За да научите повече за "бисквитките", които използваме и как да ги изтриете, вижте нашите Условия за защита на личните данни.

Приемам "бисквитки" от този сайт.