Facebook

В ОБЩИНА БАНСКО ПРЕДСТОИ ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ ЗА ОХРАНА НА БИВШАТА КАЗАРМА

  • PDF

На основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, уведомяваме всички заинтересовани лица, че публичното отваряне и оповестяване на ценовите оферти на допуснатите участници в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на денонощна охрана на общински имот – бивша казарма, гр. Банско и сградите разположни в нея”, ще се извърши на 20.06.2014 г. от 11:00 ч. в Община Банско, гр. Банско, Общинска администрация - Банско, площад "Никола Вапцаров" №: 1, етаж 2, Заседателна зала.

При отварянето на пликовете с предлагана цена имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.info1

САШКА ВЪЧКОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА

Banner

Upcomming Events

No events
You are here

Използваме "бисквитки", за да подобрим уебсайта и опита ви, когато го използвате. Бисквитките, използвани за основната работа на сайта, вече са заредени. За да научите повече за "бисквитките", които използваме и как да ги изтриете, вижте нашите Условия за защита на личните данни.

Приемам "бисквитки" от този сайт.