Летни активности

От всички духовни учения, шествали из българските земи, християнството е наложило най-траен отпечатък върху културно-политическата и етническа същност на българския народ и има изключително влияние върху съдбините му.

Включените в маршрута храмове от различни епохи, разкриват проникването на християнството в Разложко през V в. и неговото развитие и присъствие в живота на местното население до ден днешен. Освен това, този маршрут е в непосредствена връзка с Рилския манастир.  

Обект 1 – "Писана църква", 7 км ЮЗ от Разлог, разположена в подножието на Северен Пирин.
Археологически обект с две, вписани една в друга, църкви от различни епохи. Проучен в основни линии през 2006-2008 г., обектът е реставриран със средства на общината и по оперативна програма. Представлява архитектурен комплекс, състоящ се от раннохристиянска базилика от V-VІ в. с манастирска сграда и типичната за същинското българско Средновековие триконхална църква от ХІІІ в. „Писаната църква” е култов обект, в който в продължение на 1000 години са звучели посланията на Христовата вяра.
В непосредствена близост до "Писаната църква" /на 500 и 1000 метра/ са руините на още две средновековни църкви - "Бялата църква" и „Св. Никола”
От този обект може да се отиде на голфа /700 м/, в същата посока - на крепостта „Калята” и на хижа „Яворов”. На около 1 км е и биофермата с хотел „Моравско село”.

Обект 2 – църква „Света Катерина” /7 км от Разлог/
Строена в нач. на ХV в., тя носи всички белези на ограниченията, които османската власт налага върху християнството и неговото храмово строителство – вкопаване в земята, опростена планова схема, пълно отсъствие на художествена украса – пластична и стенописи. 
Закътана в полите на Рила, църквата носи очарованието на легендите, заобикалящата я съхранена природа и бистри води. В непосредствена близост до нея е изградено място за отдих, а на 4 км от нея е СПА центърът „Катарино”.

Обект 3 – храм „Св. Св. Теодор Тирон и Теодор Стратилат”, 1614 г. Той символизира пробуждането на българския дух и самосъзнание през ХVІІ в.
Присъствието на „Добърските баби”, включени в националния списък „Живо наследство”, с изпълненията си на автентични народни песни и хора, оживяват и одухотворяват по неповторим начин миналите времена.
В землището на самото селище, на неголеми разстояния, са регистрирани останките на осем средновековни църкви.

Обект 4 – храм „Св. Димитър” в с. Долно Драглище, строена през 1835 г.
Иконостасните икони на храма са дело на тревненския зограф Теодосий Константинович /Досю Коюв/ и неговия ученик Станчо. Красивата ажурна дърворезба на иконостаса и стилът на неговите икони са характерни за времето на разцвета на Тревненската художествена школа. Иконостасът е художествена ценност от национално значение.
Декоративна живопис украсява амвона, колоните, част от стените, а таванът е профилиран и полихромиран.
Храмът е символ на тържествуващия български дух от ХІХ в., постигнал своята еманципация.

В местността Столоватец (на около 5 км западно от Разлог) са открити останки от тракийско светилище от края на бронзовата и началото на желязната епоха; личат руини от зидове, градени от ломени камъни. Намерени са и 2 големи мраморни плочи с релефна украса, свързани със светилище, посветено на слънцето.
На около 2 км източно от града, в гроб от античен некропол, са намерени железен меч и 2 ножа, 6 торкви, пръстен, гривна и фибула. На около 10 км западно от Разлог, в близост до местността Предел, има останки от антично селище (паметник на културата).
На 11 км северозападно от града се намират руините на раннохристиянска църква от V – VI в., известна под името “Свети Илия” (паметник на културата), с полукръгла апсида; запазени са части от олтарната стена, колонка с листовидна украса, корнизи и др. От късноантичната епоха са крепостта в северните склонове на Пирин (в местността Калята, на около 19 км югозападно от Разлог) и селището в подножието на тези склонове (местността Круше, на около 8 км югозападно от Разлог) – паметници на културата.
В този район е намерена находка от тетрадрахми от Филип II Македонски (359 – 336 г. пр. н. е.). През средновековието животът в Круше продължава – открити са останки от селища, плосък некропол и от малка еднокорабна едноапсидна църква, наречена “Писаната”, вероятно заради стенописите, които е имала (пaмeтник на културата).
От същото време са останките oт църквата “Св. Троица”, на около 2 км южно от града (паметник на културата); по своя план се причислява към един ранен стадий от развитието на кръстокуполните църкви в България. В близост до “Писаната” църква личат основите на късносредновековна църква (вероятно триконхална), наречена “Бялата църква” (паметник на културата).
В местността Катарино (на около 7 км западно от Разлог) се намира църквата “Света Катерина”, строена в началните години на осм. период, по-късно разрушена (паметник на културата); днес е реставрирана. Вероятно местността е била култово място на траки и славяни.

Банско - Туристически портал, Хотели в Банско, Механи в Банско