Archaeological sites

На около 4 км. югозападно от Банско, в местността Старото Градище, са открити останки от антични крепости. В близост до Старото градище са разкрити тракийски надгробни могили. В местността Доброкьовица, в погребение от ІІ век, са намерени остатъци от лекарствени препарати, комплект бронзови медицински инструменти и др. Предполага се, че средновековното селище е било в местността Света Троица. В близост до Старото градище са разкрити и тракийски надгробни могили. Югоизточно от Банско се намират останките от късносредновековните еднокорабни църкви “Св. Георги” и “Св. Илия” – паметници на културата, и укреплението в местността "Юлен" (по течението на река Дамяница).

Банско - Туристически портал, Хотели в Банско, Механи в Банско